+48 579 079 101 informacja@imonti.pl

Montaż reklam z wykorzystaniem dźwigów, dźwigu, żurawia, HDS

Imonti – montaż reklam i konstrukcji stalowych Montaż reklam z wykorzystaniem dźwigów, dźwigu, żurawia, HDS

Montaż reklam z wykorzystaniem dźwigów, dźwigu, żurawia, HDS to praca ze specjalistycznymi maszynami. Z racji gabarytów, ciężaru i wysokości montażu często decydujemy się na skorzystanie z dźwignic. Mamy spore doświadczenie w pracach z wykorzystaniem:
– dźwigów budowlanych,
– żurawi samochodowych (dźwigów samobieżnych),
– hydraulicznych dźwigów samochodowych (HDS),
– wciągarek,
– dźwigów specjalistycznych (miejsca o utrudnionym dostępie, np. dźwigi z napędem gąsienicowym lub dźwigi o małych rozmiarach).

Dzięki powyższym maszynom jesteśmy w stanie montować reklamy na wysokości nawet 100m nad ziemią i wadze do kilkudziesięciu ton. Nasi montażyści są odpowiednio przeszkoleni do pracy z dźwigami w charakterze hakowego i sygnalisty. Dzięki temu dajemy gwarancję, że prace przebiegną w sposób bezpieczny, a reklama zostanie precyzyjnie osadzona w miejscu montażu.

Jaki dźwig wybrać?

Z racji tego, że wykonujemy prace na terenie całej Polski nie posiadamy własnych dźwigów. W przypadku dużych odległości transport takiego sprzętu jest nieopłacalny. Dysponujemy natomiast szeroką bazą solidnych i sprawdzonych podwykonawców w tym zakresie. Nasi partnerzy dzięki swojej specjalizacji dostarczają nam na terminowo na miejsce montażu reklamy odpowiedni sprzęt z kompletem niezbędnej dokumentacji. Warto podkreślić, że każde urządzenie dźwignicowe dopuszczone do pracy powinno mieć regularnie przeprowadzane przeglądy przez Urząd Dozoru Technicznego, czyli tzw. UDT maszyny. Dodatkowo operator dźwigu musi posiadać komplet badań, uprawnienia operatora, a także być przeszkolony w zakresie BHP. O tym jaki dźwig powinien zostać wykorzystany decydujemy po rozmowie z klientem, po której często wykonujemy wizję lokalną, aby ostatecznie potwierdzić możliwości przeprowadzenia prac danym rodzajem dźwigu. Tam gdzie dźwig nie sięga lub nie ma możliwości jego wykorzystania proponujemy wykonanie prac techniką alpinistyczną. Należy pamiętać, że w świetle przepisów BHP podnośniki koszowe (zwyżki) nie powinny być wykorzystywane do transportu pionowego materiałów, a więc właśnie dźwig jest odpowiednim wyborem w przypadku konieczności podniesienia reklamy ze względu na wysokość montażu bądź jej wagę i rozmiary. Często jednak równocześnie z pracą dźwigu konieczny jest montaż reklam z podnośnika koszowego, zwyżki, podestów ruchomych.

Nadzór przy montażu reklam z wykorzystaniem dźwigów

Zdarza się, że montaż reklam z wykorzystaniem dźwigów, dźwigu, żurawia, HDS powinien być nadzorowany przez osobę z uprawnieniami budowlanymi. Jest to najczęściej kierownik robót. W przypadku, gdy to konieczne, możemy zapewnić ze swojej strony odpowiedniego pracownika, który będzie nadzorował prace, a także sporządzi niezbędny wpis do dziennika budowy. Chętnie współpracujemy również z zewnętrznymi kierownikami budowy. Spełniamy także inne wymogi formalne, m.in. posiadamy instrukcje IBWR (Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót), w której poświęciliśmy dużo miejsca na prace związane z dźwignicami. Jesteśmy w pełni przygotowani do prowadzenia robót specjalistycznych i wzięcia na siebie dużej odpowiedzialności za ich bezpieczne wykonanie oraz końcowy efekt.

Montaż reklam z wykorzystaniem dźwigów, dźwigu, żurawia, HDS

Zapraszamy do kontaktu i zlecenia nam specjalistycznych robót. Gwarantujemy ich sprawne i bezpieczne wykonanie. Montaż reklam z wykorzystaniem dźwigów, dźwigu, żurawia, HDS to nasza specjalność.

Montaż reklam z wykorzystaniem dźwigów, dźwigu, żurawia, HDS: żuraw samochodowy

Montaż reklam z wykorzystaniem dźwigów, dźwigu, żurawia, HDS: dźwig samobieżny

Montaż reklam z wykorzystaniem dźwigów, dźwigu, żurawia, HDS: nośnik reklamowy zaczepiony na haku dźwigu

Montaż reklam z wykorzystaniem dźwigów, dźwigu, żurawia, HDS: sygnalista podczas pracy

Montaż reklam z wykorzystaniem dźwigów, dźwigu, żurawia, HDS: reklama podczas podnoszenia dźwigiem