+48 579 079 101 informacja@imonti.pl

Montaż reklam z podnośnika koszowego (zwyżki)

Imonti – montaż reklam i konstrukcji stalowych Montaż reklam z podnośnika koszowego (zwyżki)

Montaż reklam z podnośnika koszowego (zwyżki) to praca ze specjalistycznej maszyny budowlanej. Podnośnik koszowy (zwyżka) często jest niezbędny w celu zamontowania reklamy na wysokości. Właściwie wykorzystany podnośnik usprawnia prace i skraca czas montażu. Mamy spore doświadczenie w montażach reklam z wykorzystaniem:
– podestów nożycowych,
– podestów teleskopowych,
– podestów samobieżnych (gąsienicowych i kołowych).

Stosując powyższe maszyny montujemy reklamy na wysokości nawet 60m nad ziemią. Nasi montażyści są odpowiednio przeszkoleni do pracy na podestach roboczych, dzięki temu dajemy gwarancję, że prace przebiegną w sposób bezpieczny.

Jaki podnośnik koszowy (zwyżkę) wybrać?

Najczęściej stosujemy podnośniki koszowe (zwyżki) na podwoziu samochodu dostawczego (do 3,5 tony) lub ciężarowego (powyżej 3,5 tony). W zależności od możliwości dojazdu na miejsce montażu i dostępu do niego stosujemy różne rodzaje podestów. W przypadku miejsc trudno dostępnych jak np. elewacja z wykuszami stosujemy podesty teleskopowe łamane, które mają większe możliwości manewrowania koszem zwyżki. Istnieje wiele zwyżek specjalistycznych, które pozwalają pokonać wąskie przejazdy (np. przez wąską bramę wjazdową), trudne warunki terenowe (np. pole) bądź dostać się w miejsca o ograniczonej nośności gruntu (np. place na parkingach podziemnych, kostka brukowa na chodnikach itp).

Nośność kosza

Kolejnym istotnym elementem przy wyborze rodzaju podnośnika jest nośność kosza. W przypadku konieczności wykonywania pracy w kilka osób z jednego kosza lub zabrania ze sobą ciężkiego sprzętu stosuje się zwyżki o większym niż standardowy (najczęściej ponad 200kg) udźwigu. Kolejnym istotnym parametrem jest wysięg boczny oraz wysokość unoszenia podnośnika koszowego. Istnieje dużo miejsc, w których szczególną uwagę należy zwrócić na wysięg boczny, ze względu na przeszkody znajdujące się bezpośrednio przed miejscem montażu, np. rów, różnica kondygnacji, inny budynek.

Podnośniki samobieżne

Przy konieczności wykonywania kilkudniowych prac z podestu roboczego warto rozważyć również zwyżki samobieżne typu budowlanego. Ich minusem jest konieczność dostarczenia na miejsce prac np. za pomocą lawety, natomiast w przypadku kilkudniowych prac często jest to bardziej opłacalne rozwiązanie niż montaż reklam z podnośnika koszowego (zwyżki) na podwoziu samochodu.

Pracowaliśmy na wielu zwyżkach o zasięgu od 12 do 60m wysokości. Rodzaj podnośnika, który zostanie wykorzystany przy montażu reklamy dobieramy zawsze z klientem po omówieniu możliwości oraz często również wizji lokalnej w miejscu prowadzenia przyszłych prac.

Montaż reklam z podnośnika koszowego (zwyżki) – dokumenty

Każdy podest roboczy powinien mieć aktualny przegląd wykonany przez Urząd Dozoru Technicznego (tzw. UDT maszyny). Dodatkowo operator oprócz standardowych badań medycyny pracy oraz szkolenia BHP jest zobowiązany do odbycia kursu i zdania egzaminu dopuszczającego go do operowania danym typem podnośnika. Potwierdza to książeczka operatora maszyn budowlanych z odpowiednimi wpisami. Wszystkie osoby pracujące na podestach roboczych muszą posiadać aktualne szkolenie BHP oraz badania wysokościowe dopuszczające do pracy powyżej 3m.

Montaż reklamy, a zgoda na zajęcie pasa ruchu drogowego

W zależności od miejsca posadowienia podnośnika koszowego może zaistnieć konieczność uzyskania pozwolenia na zajęcie pasa ruchu drogowego. Najczęściej zdarza się to w centrach miast, a także na drogach, parkingach i chodnikach publicznych. W takim przypadku zgodę należy uzyskać w odpowiednim wydziale urzędu miasta/gminy lub u zarządcy drogi. Jest to związane ze złożeniem wniosku i uiszczeniem odpowiedniej opłaty zależnej od uchwały przyjętej w danej gminie. W miejscach, które mogą powodować utrudnienia w ruchu organ wydający zgodę może zalecić opracowanie i oznakowanie objazdów. Zamiennie może też wydać zgodę warunkową na prace np. w dopuszczającą prace w porze nocnej lub dni wolne. Pomagamy przebrnąć przez formalności związane z uzyskaniem zgody na zajęcie pasa ruchu drogowego udostępniając szereg informacji technicznych i opracowując wspólnie z klientem projekt organizacji prac.

Nadzór nad pracami

Zdarza się, że montaż reklam z wykorzystaniem podnośnika koszowego (zwyżki) powinien być nadzorowany przez osobę z uprawnieniami budowlanymi. W takim przypadku możemy zapewnić ze swojej strony odpowiedniego pracownika, który będzie nadzorował prace, a także sporządzi niezbędny wpis do dziennika budowy. Chętnie współpracujemy również z zewnętrznymi kierownikami budowy. Dodatkowo spełniamy także inne wymogi formalne, m.in. posiadamy instrukcje IBWR (Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót). Jesteśmy w pełni przygotowani do prowadzenia robót specjalistycznych i wzięcia na siebie dużej odpowiedzialności za ich bezpieczne wykonanie oraz końcowy efekt.

Użycie podnośnika koszowego jako dźwigu

W przypadku lekkich elementów zdarza się, że montujemy je bezpośrednio z kosza zwyżki. Trzeba jednak pamiętać, że podest roboczy nie jest urządzeniem przeznaczonym do transportu pionowego materiałów w świetle przepisów BHP. Co za tym idzie w przypadku prac z reklamami o większych gabarytach bądź o dużej wadze może zaistnieć konieczność montażu reklam z wykorzystaniem dźwigów, dźwigu, żurawia, HDS. Jesteśmy przygotowani na takie sytuacje i potrafimy odpowiednio skoordynować prace również w przypadku konieczności wykorzystania kilku maszyn w tym samym momencie montażu.

Montaż reklam z podnośnika koszowego (zwyżki)

Zapraszamy do kontaktu i zlecenia nam specjalistycznych robót. Gwarantujemy ich sprawne i bezpieczne wykonanie. Montaż reklam z podnośnika koszowego (zwyżki) to nasza specjalność.

montaż reklam z podnośnika koszowego (zwyżki)

montaż reklam z podnośnika koszowego (zwyżki)

montaż reklam z podnośnika koszowego (zwyżki)

montaż reklam z podnośnika koszowego (zwyżki)

montaż reklam z podnośnika koszowego (zwyżki)

montaż reklam z podnośnika koszowego (zwyżki)

montaż reklam z podnośnika koszowego (zwyżki)

montaż reklam z podnośnika koszowego (zwyżki)

montaż reklam z podnośnika koszowego (zwyżki)

montaż reklam z podnośnika koszowego (zwyżki)